preskoči na sadržaj

Copyright©Ida Bogadi, sva prava pridržana

       

lòzīnka

1. sažeto izražena osnovna ideja ili vodeća misao; deviza, geslo, parola

2. ugovorena tajna riječ kao znak prepoznavanja

20.3.2018. Mia Pušec, 2.B

 

lȕkratīvan

koji omogućuje veliku zaradu [lukrativno (radno) mjestolukrativan položaj]; unosan

Sintagma

∆ lukrativni ugovor pravn. ugovor koji je u korist jednog ugovarača (darovni ugovor, beskamatni zajam i sl.)

19.3.2018. Dora Valjak, 6.B

       

 oscilírati

1. anjihati se naprijed-nazad u pravilnom ritmu b. fiz. mijenjati se periodično (ili gotovo periodično) oko neke srednje vrijednosti (osciliraju npr. njihalo, glazbena viljuška, vibracije molekula)

2. razg. a. lavirati između dvije mogućnosti b. mijenjati se na bolje/lošije, više/niže tijekom vremena [oscilirati u znanjuoscilirati u sportskoj formi]

16.3.2018. Zvonimir Frinčić, 3.A

 

ljkati se

igrati se piljaka

píljak

okruglast uvaljan (izglađen i zaobljen) riječni kamenčić; pitonjak [igrati se piljaka igra s pet piljaka]

15.3.2018. Luka Parać, 6.A

 

stàndard

1. ukupnost različitih životnih uvjeta koji određuju kvalitativnu razinu života [životni standardvisoki standardnizak standard]

2. apropis kojim se određuje kakvoća, veličina i druge osobine proizvoda [europski standardib. inform. tehn. skup široko prihvaćenih tehničkih odredbi, protokola i konvencija [ASCII standard ASCII kod]

3. kriterij, obrazac za usporedbu (predmeta, postupaka itd.) [standardi Europske unijepedagoški standard]; mjerilo, norma

14.3.2018. Lucija Kranjčec, 4.A

 

prèkretnica

odlučan trenutak od kojega se događaji počinju razvijati drugačije [1789. je prekretnica u povijesti]

13.3.2018. Fran Franić, 4.A

 

tur

reg.1.eufem. stražnjica [dati (isprašiti) po turu istući po stražnjici (u blagoj prijetnji); dati nogom u tur grubo izbaciti koga odakle; napuniti tur jako se uplašiti, zastrašiti od koga; pasti na tur doživjeti veliko iznenađenje; dati (isprašiti) po turu istući po stražnjici (u blagoj prijetnji)]

2.zool. izumrlo divlje govedo (Bos primigenius), živjelo u Europi, sred. Aziji i Sjevernoj Americi

12.3.2018. Dora Valjak, 6.B

 

òmršavjeti

postati mršav, izgubiti na težini

9.3.2018. Zvonimir Frinčić, 3.A

 

račùndžija

razg. pejor. onaj koji sve radi s računom, iz koristoljublja

8.3.2018. Luka Parać, 6.A

 

nèvjera

1. čin kojim je prekršena vjernost [bračna nevjera]

2. nevjerovanje u ono u što tko očekuje da će se vjerovati; nevjerica, sumnja, sumnjanje

7.3.2018. Jurica Grilec, 3.B

 

mauzòlej

1. pov. monumentalni grob satrapa Mauzola izgrađen u 4. st. pr. Kr. u Halikarnasu

2. svaka grobnica monumentalnih razmjera

6.3.2018. Leona Bolješić, 3.B

 

dnuti

žarg. ekspr. maknuti (se), pomaknuti (se), maknuti dijelom tijela

5.3.2018. Antonio Kapitarić, 3.B

 

oškròpiti

lagano poškropiti, izložiti škropljenju laganije i kratkotrajnije, ovlažiti škropljenjem (npr. iz boce iz koje se tekućina izbaci kroz rupice u kapljicama)

2.3.2018. Noel Peševski, 3.B

 

 ismìjati

1. (koga, što) učiniti smiješnim, izvrgnuti podsmijehu

2. (se) dosita se nasmijati, smijati se do mile volje

1.3.2018. Dora Valjak, 6.B

 

prȍst

1.koji je grub, sirov, nedotjeran [prosta gradnjaprosti materijal (za rublje)]; domaći

2. koji je grub, neodgojen, neotesan, neuljudan, prostački (o osobi) [prost kao šlapa vrlo prost i neodgojen (o osobi)]

3. razg. (+ srp.) koji nije složen [prosta rečenicaprostim okom (što vidjeti) vidjeti što bez mikroskopa i teleskopa, golim okom, »slobodnim okom«]; jednostavan

Frazeologija

prostim okom (što vidjeti) vidjeti što bez mikroskopa i teleskopa, golim okom, »slobodnim okom«;
prost kao šlapa vrlo prost i neodgojen (o osobi)

28.2.2018. Katja Hrkić, 4.A

 

sȁdržāj

1. aono što se u čemu nalazi, čime je što ispunjeno [sadržaj vreće]; sadržina b. log. skup ili zbroj svih oznaka koje neki pojam izriče o nekom predmetu

2. abit, jezgra čega b. razg. ono što se izlaže ili opisuje, glavna misao, sažet izvadak iz čega c. razg. radnja u razvoju i slijedu, fabula (romana, pjesme)

3. značenje, smisao, opr. oblikforma

4. popis dijelova ili poglavlja knjige s naznakom strana; kazalo

27.2.2018. Robert Kozina, 3.B

 

prìrāsti

urasti, srasti

26.2.2018. Antonio Kapitarić, 3.B

 

ȍstentatīvan

1.koji vrlo jasno, nedvosmisleno i očito pokazuje i najavljuje svoje namjere, upadljiv, vidljiv

      2. koji te namjere pokazuje razmetljivo ili agresivno

∆ ostentativna potrošnja ekon. nametljiva, ekstravagantna potrošnja kojom se želi pokazati bogatstvo ili moć

23.2.2018. Noel Peševski, 3.B

 

100.RIJEČ DANA

zaráziti

1.(koga, što) a. prenijeti u čiji organizam uzročnike zarazne bolesti, prenijeti zarazu b. pren. pejor. fam. (prema kontekstu) utjecati primjerom, idejama i sl.

2. (se) a. dobiti zarazu b. pren. usvojiti što od drugoga

Isto i ZARAŽAVATI

22.2.2018. Angelina Došen, 6.A

 

pròmišljeno

na promišljen način, s promišljenošću [promišljeno djelovati]

21.2.2018. Nika Kraljić, 4.C

 

patrijàrhāt

1. sociol. društveno uređenje rodovske zajednice u kojoj je grupa povezana srodstvom po muškoj liniji

2. rel. a. dostojanstvo patrijarha (2b. crkveno područje kojim vlada patrijarh

12.2.2018. Vita Miškec, 3.A

 

òbrtati

1.okretati na drugu stranu

2. ulagati u poslove, vršiti transakcije, propuštati kroz ruke (kapital i sl.)

Frazeologija

⃟ obrtati novac raditi novcem, uvećavati količinu upotrebom, ulaganjima itd.;
obrtati kabanicu mijenjati mišljenje, stav, uvjerenje

9.2.2018. Ozana Šitić, 3.A

 

lòpār

1.drvena lopata kojom se vadi kruh iz krušne peći

2.bot. biljka (Biarum tenuifolium) iz porodice kozlaca (Araceae)

8.2.2018. Antonio Kapitarić, 3.A

 

ȍporaba

prerada otpadnih tvari radi dobivanja sirovina; reciklaža, recikliranje

7.2.2018. Lucija Gulič, 2.A

 

prisútnōst

1.činjenica da je tko ovdje, da je na mjestu o kojem se govori [u njegovoj prisutnosti]; nazočnost (o osobi), prisuće, prisustvo

2. razg.v. prisutan (2) (o stvarima, sastavnim dijelovima, sastojcima itd.); postojanje

Frazeologija

⃟ (sačuvati) prisutnost duha sačuvati (imati itd.) sposobnost hladnog i suvislog mišljenja i djelovanja u uzbudljivim situacijama, opr. odsutnost duha, v. odsutnost (2)

5.2.2018. Nika Kraljić, 4.C

 

 ìspasti

1.pasti iz čega, prestati biti uglavljen, usađen, učvršćen, prestati biti u čemu [ispasti iz ležišta]

2. pren. naglo se pojaviti [ispao odnekud]

3. pokazati se u razmatranju, računanju itd. [račun je ispao pogrešan]

4. dogoditi se u nekom stjecaju okolnosti, pokazati se takvim zahvaljujući slučaju (ob. drugačije od očekivanoga) [ispasti glupispasti pametanispasti mudar]

5. sport biti premješten u niži rang natjecanja zbog lošeg plasmana [ispasti iz lige]

Frazeologija

 ispao vragu iz torbe vragolast, snalažljiv u svakoj situaciji;
ispasti budala 1. osramotiti se ili učiniti što zbog čega se ostavlja dojam budale 2. doživjeti nezahvalnost, pokajati se zbog učinjene usluge, pokazane dobrote i sl.;
ispasti dobro/loše (na fotografiji i sl.) biti dobro fotografiran i sl., dobro/loše izgledati na fotografiji;
kako je ispalo? kakav je rezultat (sportskog susreta, ob. onoga koji smo djelomično pratili), kakav je rezultat na kraju?;
na kraju je ispalo (tako) da... konačno se dogodilo, rezultat svega je bio [na kraju je ispalo da su se pomirili];
tako je ispaloispalo je tako tako se dogodilo, takav je bio stjecaj okolnosti

2.2.2018. Dora Valjak, 6.B

 

invàlīd

onaj koji ima od rođenja ili kao posljedicu ozljede ili bolesti tjelesno ili duševno oštećenje

1.2.2018. Robert Kozina, 3.B

 

pòstāvka

1. tvrdnja koja se javno iznosi kao stav

2. osnovno pravilo, načelo

31.1.2018. Helena Lučić, 4.A

 

dròzga

rud. ono što otpadne pri taljenju rudače; troska, zgura

30.1.2018. Lucija Kranjčec, 4.A

 

socijalizácija

1. proglašavanje privatne imovine državnom ili društvenom; eksproprijacija

2. auključivanje pojedinca u društveni život b. proces prilagođavanja društvenim zahtjevima i normama [socijalizacija djeteta]

29.1.2018. Robert Kozina, 3.B

 

nástojati

ulagati napore, težiti da se što postigne; truditi se, zalagati se

26.1.2018. Toma Brnić, 3.A

 

mèđa

1. granica između dvaju imanja

2. pren. svaka granica između čega ili do koje što seže

25.1.2018. Jurica Grilec, 3.B

 

kontìngent

1. ekon. određena ili ugovorena količina robe (za uvoz, izvoz, prodaju itd.)

2. moguća količina čega drugoga (npr. vojnih snaga)

23.1.2018. Lucija Gulič, 2.A

 

 pòžeti

1.obaviti žetvu

 2.pren. obrati, pokupiti (ob. uspješn

Frazeologija

⃟ požeti lovore (slavu) retor. proslaviti se;
požeti pobjedu pobijediti;
požeti uspjeh uspjeti

22.1.2018. Bojan Dinković, 2.A

 

pledírati

 (o)braniti, zastupiti/zastupati neku stvar, zauzeti/zauzimati se za što ili koga

19.1.2018. Dora Valjak, 6.B

 

nȅvīn

1. koji nije kriv, na kojemu ne leži krivica; nedužan, opr. kriv

2. bezazlen, naivan, nedužan, opr. iskusanprepreden

18.1.2018. Zvonimir Frinčić, 3.A

 

posloprímac

konstr. osoba koja dobiva posao, koja se zapošljava; radnik, službenik

posloprìmačkī

koji se odnosi na posloprimce

17.1.2018. Katja Hrkić, 4.A

 

máza

 

1. razmaženo dijete, dijete kome se čini sve po njegovoj volji

2. mezimče, mazno dijete

3. pejor. razmažena osoba

16.1.2018. Mihael Bulat, 2.C

 

oklíznuti se

izgubiti ravnotežu u hodu (o osobama), omaknuti se, pomaknuti se iz položaja (o stvarima) na klizavoj površini

15.1.2018. Dora Valjak, 6.B

 škola zadržava pravo izmjene jelovnika


Puzzle

Anketa
Kad se obilježava Dan sigurnijeg interneta 2018. godine?
Kalendar
« Ožujak 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Korisni linkovi
Institucije
 • MZOŠ
 • Portal za škole

Dnevni tisak

Časopisi

preskoči na navigaciju